Priežiūra

Mes veikiame
pagal Lietuvos Banko
išduotą licenciją

 
 

Mūsų veiklą reglamentuojantys įstatymai

 • Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas
   
 •  
  Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įtatymas
 •  
  Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas
 •  
  Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymas
 
 

Dokumentai ir ataskaitos

 •  
  Valdymo įmonės skundų nagrinėjimo tvarka
 •  
  Audituotų 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys
 •  
  2018 metų nepriklausomo auditoriaus išvada
 •  
  Audituotų 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinys
 •  
  2019 metų nepriklausomo auditoriaus išvada

Skundų nagrinėjimo tvarka

Vadovaudamiesi Lietuvos banko valdybos patvirtintu Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų nagrinėjimo tvarkos aprašu, informuojame Jus, kad nuo 2012 m. sausio 26 d. Lietuvos bankas nagrinėja vartotojų ginčus su finansinių paslaugų teikėjais, jei finansų institucijų klientai mano, kad jų teisės buvo pažeistos, tačiau nepavyko problemos išspręsti su pačiu paslaugų teikėju.

Iškilus bet kokiam klausimui ar abejonei, susijusiai su mūsų paslaugomis, pirmiausiai kviečiame kreiptis raštu:

 
Netinkamai užpildytas laukelis
Netinkamai užpildytas laukelis
Netinkamai užpildytas laukelis
Netinkamai užpildytas laukelis
Susisiekite
Rekvizitai
 • Victory Funds, UAB
 • Įmonės kodas: 304411219
 • A/S: LT83 7044 0600 0811 3721
 • Bankas: AB bankas SEB