Privatumo politika

1. Bendroji informacija

UAB „Victory Funds“ (toliau – Victory Funds, mes arba Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis mūsų valdoma interneto svetaine ir/ ar paslaugomis.

Jūsų Duomenų valdytojo rekvizitai:

UAB „Victory Funds“
buveinės adresas: Lvovo g. 101, Vilnius
tel. +370 644 44 358
el. paštas: info@victoryfunds.lt
įmonės kodas: 304411219

Atkreipkite dėmesį, kad Privatumo politika gali būti atnaujinama, todėl prašome ją nuolat peržiūrėti, kad būtumėte susipažinęs su aktualia dokumento versija.

Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir/ ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydamiesi mums priklausančioje interneto svetainėje, naudodamiesi mūsų paslaugomis, dalyvaudami mūsų renginiuose sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ ar paslaugomis.

Patvirtiname, kad Jūsų duomenys bus renkami ir tvarkomi laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų (pvz. 2016 m. balandžio 27 d. priimto Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo) bei kontroliuojančių institucijų nurodymų.

2. Kokią informaciją mes renkame?

Mes galime rinkti, saugoti ir naudoti žemiau nurodytų rūšių informaciją:

 1. informaciją apie Jūsų kompiuterį ir apie Jūsų apsilankymus šioje interneto svetainėje bei naudojimąsi šia interneto svetaine (įskaitant Jūsų IP adresą, geografinę vietą, naršyklės tipą, iš kur buvote nukreiptas, lankymosi trukmę ir puslapių žiūrėjimų skaičių);
 2. informaciją, kurią Jūs suteikiate mums tikslu prenumeruoti mūsų interneto svetainės paslaugas, pranešimus el.paštu ir/arba naujienlaiškius;
 3. bet kokią kitą informaciją, kurią Jūs savo pasirinkimu siunčiate mums.

3. Jūsų asmeninių duomenų naudojimas

Asmeniniai duomenys, pateikti šioje interneto svetainėje, bus naudojami tikslams, nurodytiems šioje privatumo politikoje arba aktualiose šios interneto svetainės dalyse. Mes galime naudoti jūsų asmeninę informaciją šiems tikslams:

 1. Interneto svetainei administruoti;
 2. Jūsų naršymo patirčiai gerinti, pritaikydami šią interneto svetainę asmeniniams poreikiams;
 3. trečiosioms šalims suteikti statistinę informaciją apie mūsų vartotojus, tačiau ši informacija nebus naudojama jokiam atskiram vartotojui identifikuoti;
Be aiškaus jūsų sutikimo mes neteiksime jūsų asmeninių duomenų jokioms trečiosioms šalims tiesioginės rinkodaros tikslais.

4. Kaip tvarkome Jūsų duomenis

Jūsų duomenys tvarkomi tiek automatiniu būdu, tiek fizinėmis priemonėmis, kas apima ir automatinį sprendimų priėmimą ir profiliavimą dėl skirtingų tvarkymo tikslų.

Duomenų tvarkymas automatiniu būdu – duomenų tvarkymo veiksmai, visiškai ar iš dalies atliekami automatinėmis priemonėmis. Jomis laikomos bet kokios informacijos ir ryšių technologijos, kuriomis naudojantis galima atlikti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, pavyzdžiui: kompiuteriai, ryšių tinklai ir kt.

Victory Funds įgyvendina tinkamas priemones, kad apsaugotų Jūsų teises, laisves ir teisėtus interesus, įskaitant teisę reikalauti žmogaus įsikišimo.

Jūsų asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

5. Jūsų teisės

Duomenų subjekto teisės – duomenų subjekto galimybės dalyvauti ir kontroliuoti duomenų valdytojo veiklą, kai tvarkomi jo asmens duomenys.

 1. Jūs turite tokias teises:
  žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 2. susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 3. reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti). Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali reikėti patikrinti Jūsų pateiktų naujų duomenų teisingumą;
 4. savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“), jeigu tam yra pagrįstos priežastys. Prašome atkreipti dėmesį, kad mes ne visais atvejais galėsim vykdyti Jūsų prašymą sunaikinti duomenis dėl teisinio reguliavimo;
 5. teisę reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą, esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 6. teisę į duomenų, kuriuos mums pateikėte, perkeliamumą (teisė perkelti);
 7. teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys ar panaikinti savo sutikimą, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti Victory Funds interesais. Tokiu atveju Victory Funds nustos tvarkyti Jūsų duomenis, nebent turės įrodymų, kad turi teisėtų priežasčių toliau tvarkyti duomenis. Kai duomenų tvarkymas yra susijęs su tiesiogine rinkodara, Jūs turite teisę bet kada su tuo nesutikti ir Victory Funds nustos tvarkyti Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu.
 8. teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Mes būtume dėkingi, jeigu prieš tai kreiptumėtės į mus ir sudarytumėte galimybę ginčą su Jumis išspręsti taikiai.

6. Trečiųjų šalių interneto svetainės

Šioje interneto svetainėje yra nuorodų į kitas interneto svetaines. Mes nesame atsakingi už trečiųjų šalių interneto svetainių privatumo politikas ar praktikas.

7. Slapukai

Jums besilankant mūsų interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams, taip pat norime geriau suprasti Jūsų elgesį ir pagal tai tobulinti savo produktus ir paslaugas. Tam reikalingi slapukai (angl., cookies). Tai nedideli informacijos elementai, kurie automatiškai sukuriami naršant svetainėje ir yra išsaugomi Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Jie padeda mums atpažinti Jus kaip ankstesnės tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių.

Mes savo svetainėje naudojame tokius slapukus:

Funkciniai slapukai. Slapukai yra labai svarbūs mūsų interneto svetainės ir elektroninių paslaugų veikimui, jie užtikrina sklandžią naudojimosi jomis patirtį vartotojui. Pavyzdžiui, jei vartotojas to pageidauja, jam nereikia kiekvieną kartą jungiantis įvesti savo vardo, pavardės ar kitų duomenų.

Naudojimo analizei. Mes naudojame slapukus statistinių duomenų apie mūsų interneto svetainėse apsilankiusių vartotojų skaičių ir naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis kaupimui ir reklamos efektyvumo įvertinimui.

Visa informacija apie svetainėje naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis pateikiama lentelėje žemiau.

Pavadinimas Teikėjas Galiojimas Aprašymas
viewed_cookie_policy VICTORY FUNDS 11 mėnesių Slapukų nuostatoms įsiminti
cookielawinfo-checkbox-necessary VICTORY FUNDS 11 mėnesių Slapukų nuostatoms įsiminti
cookielawinfo-checkbox-functional VICTORY FUNDS 11 mėnesių Slapukų nuostatoms įsiminti
cookielawinfo-checkbox-performance VICTORY FUNDS 11 mėnesių Slapukų nuostatoms įsiminti
cookielawinfo-checkbox-analytics VICTORY FUNDS 11 mėnesių Slapukų nuostatoms įsiminti
cookielawinfo-checkbox-others VICTORY FUNDS 11 mėnesių Slapukų nuostatoms įsiminti
CookieLawInfoConsent VICTORY FUNDS 1 metai Slapukų nuostatoms įsiminti
CookieConsent VICTORY FUNDS 2 metai Slapukų nuostatoms įsiminti
PHPSESSID VICTORY FUNDS iki sesijos pabaigos Sesijos slapukas.
wp-wpml_current_language VICTORY FUNDS 1 diena Kalbos pasirinkimo išsaugojimas.
_ga google.com 2 metai Naudojamas Google Analytics atskirti naudotojams
_ga_BT214ETFHF google.com 2 metai Naudojamas Google Analytics atskirti naudotojams
_gat_gtag_UA_213906693_1 google.com 1 minutė Naudojamas Google Analytics atskirti naudotojams
_gid google.com 24 valandos Naudojamas Google Analytics atskirti naudotojams

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas.

Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.