Pranešimas apie įstatinio kapitalo mažinimą

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB Victory Development II (toliau – Bendrovė) praneša, kad 2023 m. kovo 10 d. eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą, siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų anuliuojant akcijas.

Bendrovės įstatinis kapitalas sumažintas nuo 2 302 500 eurų iki 702 500 eurų, anuliuojant 1 600 000 vnt. paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė lygi 1 euras.

Po 2023 m. kovo 10 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimto sprendimo Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 702 500 eurų ir padalintas į 433 482 vnt. paprastųjų vardinių I klasės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra lygi 1 euras, bei į 269 018 vnt. paprastųjų vardinių A klasės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė lygi 1 euras.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:

Valdymo įmonės direktorius

Alenas Gumuliauskas

El. paštas alenas.gumuliauskas@victoryfunds.lt