Pranešimas apie neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB Victory Development III, juridinio asmens kodas 305944661 (toliau – Bendrovė), praneša, kad 2023 m. rugsėjo 22 d. 11.00 val. šaukiamas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu per platformą „Microsoft Teams“ (nuoroda į video susirinkimą siunčiama elektroniniu paštu) numatant šią darbotvarkę:

  1. Bendrovės audituotų 2023 m. liepos 31 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;
  2. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas;
  3. Bendrovės savų akcijų įsigijimas;
  4. Sprendimų vykdymo pavedimas.

Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus, Bendrovės akcininkai bus supažindinami siunčiant elektroniniu paštu ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos, taip pat gali susipažinti valdymo įmonės UAB „Victory Funds“ patalpose, adresu: Lvivo g. 101, Vilnius. Tel. pasiteiravimui: +370 609 13 835