Pranešimas apie neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė uždaroji akcinė bendrovė „Celijus“, juridinio asmens kodas 304452194 (toliau – Bendrovė), praneša, kad 2023 m. rugsėjo 28 d. 15 val. šaukiamas neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu per platformą „Microsoft Teams“ (nuorodą į video susirinkimą atsiųsime elektroniniu paštu), numatant šią darbotvarkę:

  1. Dėl Bendrovės veiklos termino pratęsimo.

Bendrovė parengs ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo išsiųs bendrąjį balsavimo biuletenį kiekvienam akcininkui asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas ir pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis ir įgaliojimas (jei pasirašo atstovas) pateikiami Bendrovei elektroniniu paštu, registruotu laišku arba pristatant į Bendrovę adresu Lvivo g. 101, Vilnius ne vėliau kaip iki 2023 m. rugsėjo 27 d. darbo dienos pabaigos (17:00 val.). Tel. pasiteiravimui: +370 655 51 605.