Pranešimas apie eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB Celijus, juridinio asmens kodas 304452194 (toliau – Bendrovė), praneša, kad 2024 m. balandžio 17 d. 15.00 val. šaukiamas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu per platformą „Microsoft Teams“ (nuoroda į video susirinkimą siunčiama elektroniniu paštu) numatant šią darbotvarkę:

  1. Bendrovės audituotų 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;
  2. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas;
  3. Sprendimų vykdymo pavedimas.

 

Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus, Bendrovės akcininkai bus supažindinami siunčiant elektroniniu paštu ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos, taip pat gali susipažinti valdymo įmonės UAB „Victory Funds“ patalpose, adresu: Konstitucijos pr. 18B, Vilnius. Tel. pasiteiravimui: +370 655 51605.